Ota yhteyttä

040 525 6297

Email

juhlatila@navettaan.fi

VUOKRAUKSEN EHDOT

 

 

VUOKRAUKSEN EHDOT, YLEISET EHDOT

 

Nämä vuokrausta koskevat yleiset ehdot on laadittu, jotta NA’VETTASSA voitaisiin järjestää onnistuneita tilaisuuksia turvallisesti.Vuokralainen sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja sekä korvaamaan vahingot, jotka näistä säännöistä poikkeaminen aiheuttaa.

Vuokrauksesta yleisesti

Na’vetassa järjestettävät tilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia, joiden luonteesta ja henkilömäärästä sovitaan tapauskohtaisesti vuokranantajan kanssa. Tila on suunniteltu korkeintaan 40:lle henkilölle. Tilojen vuokraajan tulee olla vähintään 24-vuotias ellei ole toisin sovittu.

Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on sovitun mukaisesti: Na’vetassa kokous / juhlatila sekä yhteyteen kuuluvat tilat. Vuokraukseen sisältyy oikeus piha-alueen ja parkkipaikan käyttöön. Tilaisuutta järjestäessä on vuokralainen vastuussa kaikkien juhliin saapuvien
henkilöiden mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

Vuokra-aika

Vuokra-aika sovitaan tapauskohtaisesti.

Varausmaksu

Varausmaksu on 300 € tai korkeintaan tilaisuuden hinta, jolla vahvistetaan varaus. Varausmaksua ei makseta takaisin tilaisuuden peruuntuessa.

Maksu- ja peruutusehdot

Asiakas saa varausvahvistuksen. Loppumaksu maksetaan kuukautta ennen tilaisuuden alkamista.

Varausta on mahdollista siirtää yhden kerran ilmoittamalla siitä vähintään kahdeksan viikkoa ennen tilaisuuden alkamista. Tilaisuuden yksi siirto on maksuton.  Mikäli tilaisuus peruuntuu ja siihen on aikaa alle kuukausi (1 kk), on vuokraajalla oikeusveloittaa vuokrahinta kokonaisuudessaan. Ylivoimaisesta esteestä johtuvan syyn vuoksi (esim. vesivahinko, tulipalo tai ilkivalta) Na’vetalla on oikeus perua varaus ennen tilaisuuden ajankohtaa ilman korvausvelvollisuutta. Vuokralaisella on tällöin oikeus saada mahdollisesti etukäteen maksamansa ennakko takaisinkokonaisuudessaan.

Vahingot

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille / irtaimistolle, kiinteistön omistajalle ja / tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä.

Sopimuksen siirto

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa varaamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta.

Juhlatilat ja koristelu

Tilavuokraan sisältyy mahdollinen tiloihin tutustuminen sekä tilojen käyttö sovittuna aikana sovitulle henkilömäärälle. Tila vuokrataan peruskalustuksella, jota vuokralainen voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla tilaisuutensa järjestämiseksi.

Vuokra-ajan päättyessä kalusteet tulee asetella takaisin perusmuotoon, jollei muuta ole kirjallisesti sovittu. Vuokranantaja antaa tarvittaessa ohjeita ja neuvoja.

Omien kalusteiden / laitteiden tuomisesta juhlatilaan on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa. Kukat, koristeet, tarjoiluastiat ja pöytäliinat eivät sisälly tilavuokraan. (Erilliskorvauksesta on mahdollista vuokrata erityisastioita ja catering-palveluita).

Kokoukset

Tilavuokraan sisältyy tilojen käyttö sovittuna aikana sovitulle henkilömäärälle, kalustus sekä peruskokousvälineet.

Tiloihin tutustuminen

Tiloihin on mahdollista tulla tutustumaan erikseen sovitulla ajalla.

Liikennejärjestelyt

Pysäköintialue sijaitsee tilan vieressä Malakiksentien puolella. Muihin pihoihin,
kadunvarsille ja yksityisalueille pysäköiminen on poikkeuksetta kiellettyä. Vuokralainen on vastuussa pysäköinnin järjestelyistä.

Tiloihin pääsy ja yleinen järjestys

Avain on nelinumeroisella lukolla valvotussa avainkaapissa ja ulko-oven vieressä vuokra-ajan alkaessa.

Vuokralainen vastaa vuokra-ajan päättyessä tilojen lukitsemisesta ja avaimen palauttamisesta. Ylimääräisestä oven avaamisesta Na’vetan toimestaveloitetaan 80 €. Kadonneesta avaimesta veloitetaan 500 € lukituksen uusimiskuluna.

Vuokralainen vastaa vuokra- ja järjestelyaikana, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä Na’vetan tiloihin. Iltatilaisuuksien osalta aikarajana on klo 23, siihen mennessä tilaisuus on lopetettava. Klo 22 eteenpäin kaikki ulko-ovet on pidettävä suljettuina.
Kirkonmenojen aikaan on vuokralaisen huomioitava ettei järjestettävä tilaisuus vieraineen loukkaa tai häiritse kirkossa olevia tilaisuuksia.

Na’vetassa, sen valtuuttamalla edustajalla tai viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa tai haittaa kiinteistölle ja / tai irtaimistolle.
Mikäli häiriökäyttäymistä ilmenee ja paikalle joudutaan hälyttämään poliisi, vartija tai tilan omaa henkilökuntaa, veloitetaan tästä vähintään 100 € ja hälytyksestä koituneet kulut. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli vuokraehtoja ei noudateta.

Ruoka ja juomat

Na’vetassa järjestettävät tilaisuudet ovat luonteeltaan yksityistilaisuuksia, joissa omat tarjoilut ovat sallittuja. Alkoholijuomien tarjoilu vastikkeetta on sallittu lain sallimassa
laajuudessa yksityistilaisuutena. Paikalla ei ole anniskeluoikeuksia, jolloin alkoholin
myyminen tai muu vastikkeellinen luovutus on kielletty, ellei ko. toimintaan haeta viranomaisen edellyttämää anniskelulupaa. Mikäli anniskelulupaa haetaan, tulee siitä ilmoittaa etukäteen vuokranantajalle. Vuokralainen huolehtii tarvittavien viranomaislupien hankkimisesta ja vastaa seuraamuksista, jotka aiheutuvat viranomaisten vaatimusten laiminlyömisestä ja kuluista.

Keittiö

Vuokralaisen käytössä Na’vetassa on minikeittiö, josta löytyy lämpölevy 100 x 40 cm.
Keittiössä on myös kylmätiskivaunu jossa on kylmäkaapistot. Kylmäaltaan koko 100 x 50 cm sekä Metoksen tiskikone. Joka vaatii veden ennakkolämmityksen.

Vuokralainen vastaa tilaisuuden jälkeen keittiön siivouksesta ja järjestyksestä.
Tiloissa oleva perusastiasto, aterimet ja juomalasit 40 henkilölle kuuluvat vuokraan.
Astiastoon eivät kuulu viinilasit, kuohulasit jne, ne on kuitenkin mahdollista
vuokrata erikseen. Keittiön laitteiden ja pintojen tulee vuokra-ajan päättyessä olla siistit ja puhtaat. Mikäli tästä aiheutuu vuokranantajalle lisätyötä tai astioita/laitteita rikkoutuu tai katoaa, vuokralainen sitoutuu korvaamaan tästä aiheutuvan vahingon.
Catering-palveluyritys vastaa käyttämänsä keittiön asianmukaisesta käytöstä ja siivoamisesta.

Siivous

Siivousta koskevista aikarajoista sovitaan tapauskohtaisesti vuokrattaessa.
Vuokralainen huolehtii vuokraamiensa tilojen ja ulko-ovien läheisyydessä olevien alueiden siivouksesta (esim. roskat, rekvisiitat, pullot/tölkit, tupakantumpit).

Roskat tulee koota jätesäkkeihin ja viedä ulkona oleviin jäteastioihin. Vuokralainen huolehtii tyhjien pullojen/tölkkien kierrätyksestä viemällä ne mukanaan vuokra-ajan päättyessä ellei erikseen ole sovittu. Lisäksi tilassa käytössä olleet kalusteet tulee järjestää takaisin perusmuotoon.

Vuokralainen vastaa lattiapintojen ja WC-tilojen siivoamisesta. Silloin kun otetaan catering -palvelu catering yritykseltä, yritys vastaa loppusiivouksesta.
Vuokra-ajan päättyessä vuokralaisen tulee viedä mukanaan kaikki tiloihin tuomansa tavarat.

Tilojen tulee olla luovutettaessa takaisin lukittuna sekä sovitussa palautuskunnossa, jotta tiloihin päästään tekemään loppusiivous vuokranantajan toimesta.
Mikäli vuokralaiselta edellytettyä siivousta ei ole tehty sovittuun aikarajaan mennessä, veloitetaan siivouksesta minimissään 200 €.

Paloturvallisuus ja vesivahingot

Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan tupakointipaikalla (sisäänkäynti sillan alla piha-alueella), ja niin, ettei siitä aiheudu haittaa. Ulko-ovella ja muualla piha-alueella tupakointi on kielletty. Tupakantumpit ja muut roskat laitetaan niille varatuille astioille eikä niitä saa heittää ympäristöön.
Vuokraaja huolehtii astioiden tyhjennyksestä jäteastioihin.

Ulkotulet, kynttilät ja kukat

Kynttilöiden käyttö sisätiloissa valvottuna on sallittua. Ulkotulia käytettäessä tulee ne sijoittaa vähintään kahden (2) metrin päähän rakenteista ja rakennuksen seinistä niin, ettei niistä aiheudu vahinkoa kiinteistölle, kasvillisuudelle tai irtaimistolle. Ulkotulet tulee sammuttaa tilaisuuden päättyessä. Vuokralaisen tulee noudattaa paloturvallisuuden osalta erityistä huolellisuutta.
Tilassa on palohälyttimet, palosammuttimet ja sammutuspeite. Hätäuloskäyntejä on kaksi ja ne on merkitty opastein, seinällä on kartta johon on myös merkitty hätäkokoontumispaikka.
Mahdollisen putkirikon, vuodon tai vesivahingon sattuessa tulee vuokralaisen ottaa välittömästi yhteyttä vuokranantajaan.

Muuta huomioitavaa

Vuokratuissa tiloissa ei ole sallittua naulata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai kalusteita. Verhoja ei saa poistaa tai siirtää ilman lupaa. Rikkoutuneista rakenteista / kalustosta sekä Na’vetassa aiheutuvasta ylimääräisestä siivoustyöstä veloitetaan erikseen. Omia kalusteita / laitteita käytettäessä on huolehdittava, etteivät ne vaurioita tilojen rakenteita (seinät, lattiat, katot).
Somistus, koristelu koukut ja vaijerit löytyvät kattoparruista, omia koukkuja tai teippejä ei sallita rakenteissa tai seinissä.
Kukka-asetelmia, somisteita ja muita esineitä sijoiteltaessa on huolehdittava että ne eivät tuki kulkureittejä ja hätäpoistumisteitä.

Tiedotus

Kutsuessasi henkilöitä juhliisi toivomme, että mainitset tiloistamme seuraavat asiat: mitä, missä ja milloin. Näitä kolmea perusasiaa vieraat tiedustelevat useasti. Sivuilta löytyy yhteystiedot, kartta sekä kuvia, joilla saat tapahtumasi onnistumaan.

Na`vetta
2021